Kontakt

Grand Technology Sp. z o.o.

Siedziba firmy:

ul. Piłsudskiego 3

32-050 Skawina


Telefon: 12 294-70-06

Faks: 12 378-32-78

E-mail:


NIP: 677-22-93-991

REGON: 120488477

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydz. Gosp. nr 0000284970

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Bank: BPH nr konta: 90 1060 0076 0000 3200 0130 8100


Osoby kontaktowe

Piotr Pękacki

tel. kom. 509-510-151

e-mail:


Marcin Reimann

tel. kom. 505-221-709

e-mail: