Kontakt

Grand Technology Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Siedziba firmy:

ul. Krakowska 7

32-080 Zabierzów


Telefon: 12 294 70 06

Faks: 12 294 70 08

E-mail:


NIP: 677 23 611 49

REGON: 121812454

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydz. Gosp. nr 0000391685

Kapitał zakładowy: 234.000 PLN

Bank: BS Limanowa: 38 8804 0000 0050 0500 0902 0001


Osoby kontaktowe

Piotr Pękacki

tel. kom. 509-510-151

e-mail:


Marcin Reimann

tel. kom. 505-221-709

e-mail: